ส32101
สังคม ม.2
แนะนำการเรียน
 
แนะนำการเรียน
 
 
อธิบายเนื้อหาการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
 
สภาพสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ แนะนำการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   ใบความรู้ แนะนำการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
   แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ การดำเนินชีวิตในสังคม
   แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
   แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer