ท33101
ภาษาไทย ม.3
แนะนำการเรียน
 
หลักการใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม และการวัดผล
 
 
ข้อตกลงในการเรียนการสอน และหนังสือที่ใช้
 
   แนะนำการเรียน ภาษาไทย ม.3
   กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง
   หน่วยการเรียนรู้
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ นิทานโบราณคดีเรื่อง ห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุก
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ สุภาษิตพระร่วง
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สวรรค์และนรก
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมื่อลมฝนผ่านมา
   ผังมโนทัศน์ และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงเพรียกจากท้องน้ำ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer