ท31101
ภาษาไทย ม.1
การฟังเพื่อ..
การเขียนเรี..
การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ การเขียนเรียงความ
การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 
ผลงานนักเรียน จากบทร้อยกรอง เรื่องวอนขอ
 
 
แบบฝึกหัด แยกประเภท อธิบายลักษณะ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
 
 
ลักษณะของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และแบบฝึกหัด
 
   สไลด์ การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
   การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
   ใบงาน การวิเคราะห์ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer