ท31101
ภาษาไทย ม.1
การฟังเพื่อ..
การเขียนเรี..
การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ การเขียนเรียงความ
การเขียนเรียงความคนเด่นคนดัง
 
ความหมาย และรูปแบบการเขียนเรียงความ
 
 
รูปแบบการเขียนเรียงความ (ต่อ) และหลักการเขียนเรียงความ
 
 
แบบฝึกหัดเติมข้อความเชิงพรรณาโวหาร
 
 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ในการเขียนเรียงความ
 
   สไลด์ การเขียนเรียงความคนเด่นคนดัง
   ใบความรู้ การเขียนเรียงความคนเด่นคนดัง
   ใบความรู้ที่ 5 การเขียนเรียงความ
   แบบฝึกหัด การเขียนเรียงความ
   ใบงาน การเขียนเรียงความคนเด่นคนดัง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer