ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
สิ่งมีชีวิต..
การใช้กล้อง..
เซลล์ของสิ่..
เซลล์ที่เปล..
สิ่งมีชีวิต..
การลำเลียงน..
การคายน้ำขอ..
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 
การเตรียมการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
 
 
การทดลองศึกษาเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
 
 
บันทึกผลการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
 
 
สรุปผลการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
 
   สไลด์ กิจกรรมทดลอง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
   สไลด์ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ด้วยวิธีการออสโมซีส
   สไลด์ การนำออสโมซีสไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
   สไลด์ การลำเลียงน้ำและอาหารเข้าสู่เซลล์
   กิจกรรมทดลอง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
   การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ด้วยวิธีการออสโมซีส
   การนำออสโมซีสไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
   การลำเลียงน้ำและอาหารเข้าสู่เซลล์
   ใบงานที่ 1.4 การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer