ว33101
วิทยาศาสตร์ ม.3
การผลิตกระแ..
เซลล์ไฟฟ้าเ..
กระแสไฟฟ้าก..
กฏของโอห์ม ..
พลังงานไฟฟ้..
โจทย์คำนวณเ..
ไฟฟ้า (1)
การผลิตกระแสไฟฟ้า
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทาน
 
 
การทดลองเรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
 
 
ทำทดลองเรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 
 
สรุปผลการทดลอง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงในสนามแม่เหล็ก
 
   สไลด์ กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ไดนาโม
   กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ไดนาโม
   ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์ - สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดของตัวเหนี่ยวนำ มอเตอร์
   ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์ - ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า กฏของโอห์ม กำลังไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer