ว33101
วิทยาศาสตร์ ม.3
การผลิตกระแ..
เซลล์ไฟฟ้าเ..
กระแสไฟฟ้าก..
กฏของโอห์ม ..
พลังงานไฟฟ้..
โจทย์คำนวณเ..
ไฟฟ้า (1)
กฏของโอห์ม กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
 
กฏของโอห์ม : ความต่างศักย์ (V) = กระแสไฟฟ้า (I) x ความต้านทาน (R)
 
 
การต่อความต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรม คำนวณความต้านทานรวม
 
 
การต่อความต้านทานไฟฟ้าแบบขนาน
 
   สไลด์ การต่อความต้านทาน แบบอนุกรม แบบขนาย แบบผสม
   กฏของโอห์ม
   การต่อความต้านทาน แบบอนุกรม แบบขนาย แบบผสม
   กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน
   กฎของโอห์ม
   ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์ - ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า กฏของโอห์ม กำลังไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   ใบงานเรื่อง สมบัติลวดตัวนำ (2)
   ใบงานเรื่อง กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
   ใบงานเรื่อง กฎของโอห์ม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer