ว33101
วิทยาศาสตร์ ม.3
ความสำคัญขอ..
ความหลากหลา..
ระบบนิเวศแล..
วัฏจักรคาร์..
ประชากร ..
สภาพปัญหาแล..
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ทรัพยากรแร่ธาตุ
 
 
อภิปราย การเน่าเสียของแหล่งน้ำ - สาเหตุ ผลกระทบ วิธีป้องกัน การแก้ไขปัญหา
 
 
อภิปราย มลพิษทางอากาศ - กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 
   การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ใบงานเรื่อง สิ่งมีชีวิตในดิน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer