ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
การสังเคราะ..
ผลผลิตจากกร..
การสืบพันธุ..
การสืบพันธุ..
การตอบสนองข..
เทคโนโลยีชี..
แบบฝึกหัดท้..
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช (ต่อ)
การสังเคราะห์ด้วยแสง
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 
 
กระบวนการสังเคราะห์แสง การทดลองศึกษาปฏิกริยาของ สารละลายไอโดดีนกับแป้ง
 
 
การทดลองเรื่อง การเกิดแป้งในใบผักบุ้ง
 
 
บันทึกและสรุปผลการทดลองว่า แสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 
   สไลด์ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   สไลด์กิจกรรมทดลอง ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง
   กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   กิจกรรมทดลอง ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง
   ใบความรู้ที่ 10 การสร้างอาหารของพืช
   ใบความรู้ที่ 11 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   ใบงานที่ 1.6 ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้แสง
   แบบทดสอบเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer