ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
สารและสมบัต..
การจัดกลุ่ม..
การแยกสิ่งเ..
สมบัติของคอ..
สารละลาย..
การละลายของ..
ความเข้มข้น..
แบบฝึกหัดท้..
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย
สารและสมบัติของสาร
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของสาร และจำแนกประเภทของสาร
 
 
การทดลองศึกษา ของเหลว 4 ชนิดที่มีสมบัติของสารต่างกัน
 
 
รายงานผลศึกษา ของเหลว 4 ชนิดที่มีสมบัติของสารต่างกัน
 
 
สรุปผลการศึกษาพบว่า ของเหลวแต่ละชนิดเป็นสารต่างชนิดกันเพราะมีสมบัติต่างกัน
 
   สไลด์ การตรวจสอบสาร
   สไลด์ สารรอบตัวและการจัดกลุ่มสาร
   การตรวจสอบสาร
   สารรอบตัวและการจัดกลุ่มสาร
   ใบความรู้ที่ 20 สสารและสาร
   ใบงานที่ 2.1 การจัดกลุ่มสารรอบตัว
   แบบทดสอบเรื่อง สารรอบตัว

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer