ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
สารและสมบัต..
การจัดกลุ่ม..
การแยกสิ่งเ..
สมบัติของคอ..
สารละลาย..
การละลายของ..
ความเข้มข้น..
แบบฝึกหัดท้..
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย
การละลายของสาร
 
สาระการเรียนรู้เรื่องการละลายของสาร และตัวอย่างสารละลายน้ำตาล
 
 
การทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 1
 
 
ผลการทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 1
 
 
สรุปผลการทดลองศึกษา การละลายของสาร ตอนที่ 1
 
   สไลด์กิจกรรมการทดลอง การละลายของสาร ตอนที่ 1
   สไลด์กิจกรรมการทดลอง การละลายของสาร ตอนที่ 2
   กิจกรรมการทดลอง การละลายของสาร ตอนที่ 1
   กิจกรรมการทดลอง การละลายของสาร ตอนที่ 2
   ใบงานที่ 2.6 การละลายของสาร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer