ค31101
คณิตศาสตร์ ม.1
ตัวประกอบ..
จำนวนเฉพาะแ..
การแยกตัวปร..
ตัวหารร่วมม..
การนำ ห.ร.ม..
ตัวคูณร่วมน..
การนำ ค.ร.น..
โจทย์ปัญหา ..
สมบัติของจำนวนนับ
การนำ ค.ร.น. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหา ค.ร.น.
 
 
แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา ค.ร.น. (ข้อ 3)
 
 
แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา ค.ร.น. (ข้อ 4)
 
 
แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา ค.ร.น. (ข้อ 5)
 
   สไลด์เรื่อง โจทย์ปัญหา ค.ร.น.
   ใบความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหา ค.ร.น.

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer