ค31101
คณิตศาสตร์ ม.1
จำนวนเต็ม..
การเปรียบเท..
การบวกจำนวน..
การลบจำนวนเ..
การคูณจำนวน..
การหารจำนวน..
การบวก ลบ ค..
สมบัติของจำ..
ระบบจำนวนเต็ม
การคูณจำนวนเต็ม
 
หลักการคูณจำนวนเต็ม
 
 
แบบฝึกหัดการคูณจำนวนเต็ม
 
 
ตัวอย่างสมบัติของการแจกแจงการคูณ
 
   สไลด์เรื่องการคูณจำนวนเต็ม
   ใบความรู้เรื่องการคูณจำนวนเต็ม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer