ค31101
คณิตศาสตร์ ม.1
จุด เส้นตรง..
การสร้างรูป..
การสร้างรูป..
พื้นฐานทางเรขาคณิต
จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม
 
สาระการเรียนรู้ จุด เส้นตรง รังสี มุม
 
 
สมบัติของ จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี
 
 
ชนิดของมุม เช่น มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ
 
 
สามเหลี่ยมชนิดต่างๆ
 
   สไลด์เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
   ใบความรู้เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer