ค31101
คณิตศาสตร์ ม.1
คู่อันดับ แ..
กราฟ และการ..
คู่อันดับ และกราฟ
คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนคู่อันดับจากแผนภาพ, บอกพิกัดจุด, อ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟ
 
 
ความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กัน / ตารางแสดงปริมาณที่เป็นคู่กัน
 
 
แผนภาพแสดงปริมาณที่เป็นคู่กัน / คู่อันดับ / กราฟในระบบพิกัดฉาก
 
 
คู่อันดับ (x,y) / พิกัดจุดใดๆ บนระบบแกนมุมฉาก / เขียนจุดบนระบบแกนมุมฉาก
 
   สไลด์เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ในระบบพิกัดฉาก
   ใบความรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ในระบบพิกัดฉาก

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer