ค31101
คณิตศาสตร์ ม.1
ภาพและรูปเร..
หน้าตัดของร..
ภาพที่ได้จา..
รูปเรขาคณิต..
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ
ภาพและรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
 
สิ่งของในชีวิตประจำวันมีรูปเรขาคณิต 3 มิติต่างๆ เช่น หนังสือ ถ้วย ปิระมิด ปริซึม กรวย
 
 
การเขียนภาพของรูปเรขาคณิต เช่น ปริซึม, สี่เหลี่ยมมุมฉาก
 
 
ตัวอย่าง การเขียนภาพของรูปเรขาคณิต 3 มิติ
 

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer