ส31101
สังคม ม.1
การใช้แผนที..
เครื่องมือท..
สภาพแวดล้อม..
สภาพแวดล้อม..
สภาพแวดล้อม..
ลักษณะทั่วไ..
ทรัพยากรธรร..
ทบทวนบทเรีย..
ภูมิศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย(1)
 
ภูมิศาสตร์
 
 
ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและพิกัดภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
 
 
รูปร่างของประเทศไทย อาณาเขต และเขตแดน
 
   สไลด์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
   ใบความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
   ใบงานภูมิศาสตร์ ใบงานที่ 3

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer