ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
การเคลื่อนท..
ตำแหน่งของว..
ความเร็วและ..
สำรวจตรวจสอ..
การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ
 
 
การสังเกตุการเคลื่อนที่ของเหรียญตกในแนวดิ่ง และแนวโค้ง
 
 
การทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 1 กระดาษตกจากที่สูง)
 
 
ผลการทดลอง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ (แบบที่ 1 กระดาษตกจากที่สูง)
 
   สไลด์ กิจกรรมการทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุ (แบบที่ 1)
   กิจกรรมการทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุ (แบบที่ 1)
   ใบความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
   ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer