ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
แรงที่กระทำ..
การรวมแรง..
แรงโน้มถ่วง..
แรงเสียดทาน..
งานและกำลัง..
โมเมนต์ของแ..
ผลของแรงต่อ..
คำถามท้ายหน..
แรงที่กระทำต่อวัตถุ
โมเมนต์ของแรง
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
 
 
โมเมนต์ของแรงคือ แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุน
 
 
การทดลองเรื่อง สมดุลของคาน
 
 
การทดลองเรื่อง สมดุลของคาน (ต่อ) และผลการทดลอง
 
   สไลด์ โมเมนต์ของแรง และการทดลองสมดุลของคาน
   โมเมนต์ของแรง และการทดลองสมดุลของคาน
   ใบความรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง
   ใบงานที่ 3.10 เรื่อง สมดุลของคาน
   แบบทดสอบเรื่อง โมเมนต์ของแรง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer