ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
ความเป็นมาข..
การวัดความย..
การวัดพื้นท..
การวัดปริมา..
การวัดเวลา..
การวัด
ความเป็นมาของการวัด
 
ความเป็นมาของการวัด เช่นระยะทาง , เวลา , ปริมาณอื่นๆ
 
 
เครื่องมือวัดที่เป็นมาตราฐานสากล ได้แก่ ระบบอังกฤษ ระบบเมตริก
 
 
การวัดความยาว ในระบบต่างๆ เช่นระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย
 
   ความเป็นมาของการวัด
   ใบความรู้เรื่อง ความเป็นมาของการวัด
   แบบประเมินผลเรื่อง การวัด
   แบบทดสอบที่ 1 การวัดพื้นที่

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer