ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
ความเป็นมาข..
การวัดความย..
การวัดพื้นท..
การวัดปริมา..
การวัดเวลา..
การวัด
การวัดเวลา
 
เกริ่นนำเรื่องเวลา
 
 
วิวัฒนาการของการวัดเวลา ระบบปฏิทินเกรกรอเรียน และการกำหนดปีอธิกสุรทิน
 
 
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับการวัดเวลา (ตย.1,ตย.2)
 
 
โจทย์ปัญหาเวลากับชีวิตประจำวัน (ข้อ 1,2,3)
 
   การวัดเวลา (1)
   ใบความรู้เรื่อง การวัดเวลา (1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer