ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
การแปลงทางเ..
การเลื่อนขน..
การสะท้อน..
การหมุน..
การนำการแปล..
การแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต
 
นิยามการแปลงทางเรขาคณิต
 
 
รูปแบบการแปลง และตัวอย่างการแปลง ได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
 
 
การแปลงทางเรขาคณิต แบบการเลื่อนขนาน และตัวอย่าง
 
   การแปลทางเรขาคณิต
   ใบความรู้เรื่อง การแปลทางเรขาคณิต

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer