ว31101
วิทยาศาสตร์ ม.1
บรรยากาศของ..
อุณหภูมิของ..
ความดันอากา..
ความชื้นของ..
เมฆ และฝน..
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา
บรรยากาศของเรา
 
สาระการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศของเรา
 
 
บรรยากาศคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 
 
การทดลองเรื่องไอน้ำในอากาศ และสรุปผลว่า มีไอน้ำอยู่ในอากาศ
 
 
องค์ประกอบของอากาศ การพยากรณ์อากาศเพื่อทำนายสภาพลมฟ้าอากาศล่วงหน้า
 
   สไลด์ บรรยากาศ การทดลองเรื่องไอน้ำในอากาศ องค์ประกอบของอากาศ
   บรรยากาศ การทดลองเรื่องไอน้ำในอากาศ องค์ประกอบของอากาศ
   แบบทดสอบเรื่อง บรรยากาศของเรา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer