ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
จำนวนตรรกยะ..
จำนวนอตรรกย..
รากที่สอง..
รากที่สอง (..
รากที่สาม..
แบบทดสอบท้า..
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง
รากที่สาม
 
บทนิยามรากที่สามของจำนวนจริง สัญลักษณ์รากที่สาม
 
 
ตัวอย่าง การหารากที่สาม (4 ข้อ)
 
 
ตัวอย่าง การหารากที่สาม (5 ข้อ)
 
 
แบบฝึกหัด การหารากที่สาม (10 ข้อ)
 
   สไลด์เรื่อง รากที่สาม (1)
   ใบความรู้เรื่อง รากที่สาม (1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer