ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
จำนวนตรรกยะ..
จำนวนอตรรกย..
รากที่สอง..
รากที่สอง (..
รากที่สาม..
แบบทดสอบท้า..
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง
รากที่สอง
 
ทบทวน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง
 
 
นิยาม รากที่สองของจำนวนจริงบวก
 
 
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 1-3)
 
 
สรุป การหารากที่สองของจำนวนจริงบวก และแบบฝึกหัด
 
   สไลด์เรื่อง รากที่สอง (1)
   ใบความรู้เรื่อง รากที่สอง (1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer