ค32101
คณิตศาสตร์ ม.2
การแก้สมการ..
การแก้โจทย์..
แบบทดสอบท้า..
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
สมการใดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
 
การหาคำตอบของสมการที่มีตัวแปร โดยใช้สมบัติของความเท่ากัน
 
 
แบบฝึกหัด การหาคำตอบของสมการที่มีตัวแปร โดยใช้สมบัติของความเท่ากัน (4 ข้อ)
 
   สไลด์เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
   ใบความรู้เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1
   ใบงานงานเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบไม่มีเฉลย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer