ส32101
สังคม ม.2
การบริหารจิ..
การสวดมนต์ ..
พุทธศาสนสุภ..
การเผยแผ่พร..
การเผยแผ่พร..
การเผยแผ่พร..
พุทธประวัติ..
พุทธประวัติ..
พุทธสาวก : ..
พุทธสาวก : ..
พระพุทธศาสนา (1)
การบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ
 
นักเรียนสวดมนต์-นั่งสมาธิก่อนเรียน นำเข้าบทเรียนด้วยภาพข่าว
 
 
การบริหารจิต สติปัฏฐาน
 
 
หลักอาณาปานสติ สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ การบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ
   ใบความรู้ เรื่องวิธีการปฏืบัติ ประโยชน์การบริหารจิตและเจริญปัญญา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer