ส32101
สังคม ม.2
พุทธสาวก : ..
ประวัติสาวิ..
ชาวพุทธตัวอ..
ชาวพุทธตัวอ..
ชาวพุทธตัวอ..
ชาดก : มินต..
วันสำคัญทาง..
วันอัฏฐมีบู..
วันอาสาฬหบู..
วันออกพรรษา..
พระพุทธศาสนา (2)
พุทธสาวก : พระเจ้าพิมพิสาร
 
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
 
 
ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร
 
 
ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ พุทธสาวกเรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร
   ใบความรู้ เรื่อง พระเจ้าพิมพิสาร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer