ส32101
สังคม ม.2
เครื่องมือท..
ระบบสารสนเท..
สภาพแวดล้อม..
ลักษณะภูมิป..
ลักษณะภูมิอ..
ทรัพยากรธรร..
ลักษณะเศรษฐ..
ลักษณะทางสั..
ลักษณะทั่วไ..
ภูมิภาคเอเช..
ภูมิศาสตร์ (1)
ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย
 
นำเข้าบทเรียน โครงสร้างลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
 
 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ( การเกษตรกรรม )
 
 
การอุตสาหกรรม สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ ลักษณะเศรษฐกิจ,โครงสร้างเศรษฐกิจทวีปเอเชีย
   ใบความรู้ ลักษณะเศรษฐกิจทวีปเอเชีย
   ใบความรู้ โครงสร้างเศรษฐกิจทวีปเอเชีย
   ใบงาน เรื่องลักษณะเศรษฐกิจเอเชีย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer