ส32101
สังคม ม.2
เครื่องมือท..
ระบบสารสนเท..
สภาพแวดล้อม..
ลักษณะภูมิป..
ลักษณะภูมิอ..
ทรัพยากรธรร..
ลักษณะเศรษฐ..
ลักษณะทางสั..
ลักษณะทั่วไ..
ภูมิภาคเอเช..
ภูมิศาสตร์ (1)
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความหมายของภูมิศาสตร์
 
 
ขอบข่ายเนื้อหาของภูมิศาสตร์
 
 
การศึกษาทางภูมิศาสตร์ สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ ความหมายภูมิศาสตร์
   ใบความรู้ความหมาย ขอบข่ายภูมิศาสตร์
   ใบความรู้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer