ส32101
สังคม ม.2
ภูมิภาคเอเช..
ภูมิภาคเอเช..
ภูมิภาคเอเช..
ภูมิภาคเอเช..
สภาพแวดล้อม..
ภูมิอากาศแล..
สภาพสังคมแล..
ภูมิศาสตร์ (2)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก(ลักษณะทางกายภาพ)
   ใบความรู้ ลักษณะทางกายภาพของเอเชียตะวันออก
   ใบความรู้ ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติเอเชียตะวันออก

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer