ส32101
สังคม ม.2
พัฒนาการด้า..
ประวัติและผ..
ภูมิปัญญาไท..
ประวัติศาสตร์ (2)
พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในสมัยอยุธยา
 
 
ใบงานทบทวนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง
 
   สไลด์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับต่างประเทศ
   ใบความรู้ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในสมัยอยุธยา
   ใบงาน ทบทวนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer