ส 32101
สังคม ม.2
ศาสนพิธี..
หลักพระรัตน..
พระไตรปิฎก..
เรื่องน่ารู..
คำศัพท์ทางพ..
การพัฒนาการ..
หน้าที่ชาวพ..
มารยาทชาวพุ..
หลักธรรมในก..
พระพุทธศาสน..
พระพุทธศาสนา (3)
ศาสนพิธี
 
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
 
ศาสนพิธี ความหมาย และรูปแบบของพิธ๊ต่างๆ
 
 
การเข้าร่วมพิธีกรรม / วิธ๊ปฏิบัติในการตักบาตร
 
   สไลด์ ศาสนาพิธี ,กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
   ใบความรู้ศาสนาพิธี ,กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer