ส 32101
สังคม ม.2
พลเมืองดี..
คุณธรรมและป..
บทบาทของพลเ..
สิทธิมนุษยช..
การคุ้มครอง..
กฎหมายชุมชน..
กฎหมายแพ่งแ..
การเมืองการ..
รัฐสภา..
ศาล
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(1)
พลเมืองดี
 
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/พลเมือง
 
 
วิถีชีวิตประชาธิปไตย
 
 
การปฏิบัติตนตามแบบประชาธิปไตย คุณธรรม และจริยธรรม
 
   สไลด์ พลเมืองดี
   ใบความรู้ พลเมืองดี
   แบบทดสอบเรื่อง พลเมืองดี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer