ส 32101
สังคม ม.2
อำนาจอธิปไต..
การบริหารรา..
สิทธิของพลเ..
เสรีภาพของพ..
หน้าที่ของพ..
หลักธรรมภิบ..
สถาบันทางสั..
การจัดระเบี..
ประเพณีและว..
ภูมิปัญญาไท..
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(2)
อำนาจอธิปไตย
 
สถาบันทางการเมือง/การดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย
 
 
ผู้แทนในการใช้อำนาจอธิปไตย
 
 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง/สถาบันตุลาการ
 
   สไลด์ อำนาจอธิปไตย
   ใบความรู้ โครงสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   ใบงาน สถาบันตุลาการไทย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer