ส 32101
สังคม ม.2
ภูมิปัญญาที..
ภูมิปัญญาท้..
การอนุรักษ์..
แนวทางการอน..
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม(3)
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
 
การถ่ายทอดภูมิปัญญา
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง/ภาคเหนือ
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก/ภาคใต้/แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญา
 
   สไลด์ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถี่น
   ใบความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถี่น
   ใบงาน ยกตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer