พ32101
สุขศึกษา ม.2
สิทธิและการ..
ความรู้ทั่ว..
การป้องกันโ..
การจัดการอา..
วิธีจัดการส..
พฤติกรรมเสี..
การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี
 
การสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ และข้อมูลโภชนาการ การเลือกภาชนะบรรจุอาหาร
 
 
การสังเกตวันที่ผลิต ปริมาณ ผู้ผลิต และ อย. ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 
 
ลักษณะสุขภาพกายและใจที่ดี
 
 
กิจกรรม นักเรียนตอบคำถาม เกี่ยวกับ สุขภาพกายและใจ
 
   สไลด์ เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี
   ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี
   ใบงานที่ 1 เรื่อง สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer