ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
พื้นที่ผิวแ..
โจทย์ปัญหาเ..
พื้นที่ผิวแ..
โจทย์ปัญหาเ..
พื้นที่ผิวแ..
โจทย์ปัญหาเ..
พื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
 
หัวข้อที่ศึกษาของปริซึม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
 
ลักษณะของปริซึม และการเรียกชื่อปริซึม
 
   สไลด์เรื่อง ส่วนประกอบและชนิดของปริซึม
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบและชนิดของปริซึม
   ใบงานที่ 1 เรื่อง ชนิดของปริซึม
   แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องส่วนประกอบและชนิดของปริซึม
   แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer