ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กรวย..
โจทย์ปัญหาเ..
ทรงกลม..
โจทย์ปัญหาเ..
การเปรียบเท..
การนำความรู..
พื้นที่ผิวและปริมาตร (ต่อ)
กรวย
 
ลักษณะของกรวย และสูตรพื้นที่ผิวของกรวย
 
 
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของกรวย
 
 
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ การพื้นที่ผิวของกรวย (ต่อ)
 
   สไลด์เรื่อง ลักษณะกรวยและพื้นที่ผิวของกรวย
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบและชนิดของกรวย
   ใบงานที่ 1 เรื่อง ชนิดของกรวย
   แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องส่วนประกอบและชนิดของกรวย
   แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer