ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กราฟแสดงควา..
การเขียนกรา..
ลักษณะสำคัญ..
กราฟกับการน..
กราฟ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
 
 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในรูปทั่วไป Ax + By + C = 0
 
 
การระบุค่า A, B และ C ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
การระบุค่า A, B และ C ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ต่อ)
 
   สไลด์เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูปทั่วไป Ax+By+C=0
   ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer