ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กราฟแสดงควา..
การเขียนกรา..
ลักษณะสำคัญ..
กราฟกับการน..
กราฟ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
 
การเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจากรูป Ax+By+C=0 เป็น y=ax+b
 
 
แบบฝึกหัด การเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูป y=ax+b
 
   สไลด์เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปรในรูปทั่วไป Ax+By+C=0
   ใบความรู้ที่ 3 เรื่องกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer