ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กราฟแสดงควา..
การเขียนกรา..
ลักษณะสำคัญ..
กราฟกับการน..
กราฟ
การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
ตัวอย่าง การเขียนกราฟของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
ตัวอย่าง การเขียนกราฟของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ต่อ)
 
 
แบบฝึกหัด การเขียนกราฟของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (ต่อ)
 
   สไลด์เรื่อง การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer