ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กราฟแสดงควา..
การเขียนกรา..
ลักษณะสำคัญ..
กราฟกับการน..
กราฟ
ลักษณะสำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
ทบทวนการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
กราฟของสมการ y = ค่าคงตัว
 
 
กราฟของสมการ x = ค่าคงตัว
 
 
กราฟที่มีค่าความชัน (a) เท่ากัน
 
   สไลด์เรื่อง ลักษณะสำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ใบความรู้ที่ 5 เรื่องการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer