ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
กราฟและลักษ..
การแก้ระบบส..
โจทย์ระบบสม..
โจทย์สมการเ..
โจทย์สมการเ..
โจทย์สมการเ..
ระบบสมการเชิงเส้น
กราฟและลักษณะคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
เกริ่นนำเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 
 
การวิเคราะห์คำตอบของระบบสมการที่กำหนดให้ (มีคำตอบเดียว, หลายคำตอบ, ไม่มีคำตอบ)
 
 
แบบฝึกหัด การวิเคราะห์คำตอบของ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ
 
   สไลด์ กราฟและลักษณะคำตอบของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ใบความรู้ที่ 1 กราฟและลักษณะคำตอบของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องกราฟและลักษณะคำตอบของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องกราฟและลักษณะคำตอบของ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer