ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
รูปเรขาคณิต..
รูปสามเหลี่..
รูปสามเหลี่..
ความคล้าย
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
 
สิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีความคล้ายกัน
 
 
ลักษณะรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
 
 
สมบัติของความคล้าย
 
   สไลด์เรื่องสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีความคล้ายกัน
   ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มีความคล้ายกัน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer