ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
คำตอบและกรา..
การแก้อสมกา..
การแก้โจทย์..
อสมการอิงรู..
อสมการ
คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
แบบฝึกหัด เขียนประโยคสัญลักษณ์ ของอสมการ (ข้อ 1-7)
 
 
แบบฝึกหัด เขียนกราฟแสดงคำตอบ ของอสมการ (ข้อ 1-5)
 
 
แบบฝึกหัด กราฟแสดงคำตอบของอสมการ (ข้อ 1-6)
 
   สไลด์ เฉลยแบบฝึกหัด ชุด 1.1

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer