ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
คำตอบและกรา..
การแก้อสมกา..
การแก้โจทย์..
อสมการอิงรู..
อสมการ
คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
เข้าเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 
 
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ของอสมการ
 
 
ตัวอย่าง การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ของอสมการ
 
 
สรุปเรื่อง อสมการ
 
   สไลด์ ลักษณะของอสมการ
   ใบความรู้ ลักษณะของอสมการ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer