ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ความน่าจะเป..
การทดลองสุ่..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป็น
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
 
ตัวอย่าง การทดลองสุ่ม
 
 
แบบฝึกหัดเรื่อง การทดลองสุ่ม
 
 
การทดลองสุ่มคืออะไร และผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม
 
 
ตัวอย่าง ผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม
 
   สไลด์ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (1)
   ใบความรู้ การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ (1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer