ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ความน่าจะเป..
การทดลองสุ่..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 
สูตร การหาความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์
 
 
ความน่าจะเป็นเป็นตัวเลข มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
 
 
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็นของ การทอดลูกเต๋า
 
 
ตัวอย่าง การหาความน่าจะเป็นของ การทอดลูกเต๋า (ต่อ)
 
   สไลด์ การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (1)
   ใบความรู้ การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer