ค33101
คณิตศาสตร์ ม.3
ความน่าจะเป..
การทดลองสุ่..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป..
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
 
ความน่าจะเป็น ผลตอบแทนของการเกิดเหตุการณ์ และค่าคาดหมาย
 
 
ตัวอย่าง การหาค่าคาดหมายของ การพนันโยนเหรียญ (ความน่าจะเป็น, ผลตอบแทน)
 
 
ตัวอย่าง การหาค่าคาดหมายของ การพนันโยนเหรียญ (ค่าคาดหมาย)
 
   สไลด์ ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
   ใบความรู้ ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer